Bestuur

Het bestuur van de Modelspoorvereniging “MD” Drachten e.o. bestaat uit:

voorzitter: Joop Buursma
Secretaris:  Erwin Wierema
Penningmeester: Henk Bijl
Bestuurslid: Ed Cornelissen
Bestuurslid:  Fetze de Jong
Ledenadministratie: Ed Cornelissen