Modelspoorvereniging Drachten

Contact en informatie

Modelspoorvereniging "MD" Drachten e.o.

Ottolaan 14a
9207 JR Drachten

info@modelspoorverenigingdrachten.nl

Openingstijden:
Vrijdagavond: 19:00 – 22.30 uur

KvK nummer: 40004627

Lid van N.M.F.

 

Ottolaan 14a 
9207 JR Drachten

info@modelspoorverenigingdrachten.nl